Entdecke deine Karrieremöglichkeiten bei uns. Jetzt bewerben! 🚀

Zaštita na radu i zaštita zdravlja

zauzimaju sve veću ulogu u planiranju i izgradnji različitih objekata. Sve ovo spada u odgovornost izvodjaca radova i naručioca posla. Naša firma vam može pomoći u ovome kroz podršku naših kordinatora za bezbednost i zaštitu zdravlja..

Posebno prilikom radova u kontaminiranim područijima, kao na primer u revitalizaciji praznih ranije korišćenih površina, prilikom sanacije starih zagađenja, prekomponovanjem starih kasarni ili vojnih objekata, i u izgradnji deponija smeća je vrlo bitno da se povede računa o aktivnostima u vezi planiranja, i praćenja u oblastima zaštite na radu, i zaštite zdravlja.

Naši stručni saradnici su kvalifikovani u vezi:

  • sigurnosnih protokola i zaštite zdravlja po zakonu o radu na građevinskim parcelama (RAB 30, deo B i C),
  • zaštite na radu i zaštite zdravlja na radu u kontaminiranim područijima (DGUV 101/004, ranije BGR 128, TRGS 524),
  • zaštite na radu i zaštite zdravlja prilikom rada sa azbestom (TRGS 519).

i mogu vas posavetovati i podržati u vezi različitih pitanja u vezi zaštite na radu i zaštite zdravlja na vašoj građevinskoj lokaciji.