Entdecke deine Karrieremöglichkeiten bei uns. Jetzt bewerben! 🚀

Vraćanje u prethodno stanje, rušenje , i sanacija opasnih materija

Vraćanje u prethodno stanje, rušenje , počinje dok objekat još stoji.

U postojećoj izgradnji, dogradnji, u sanaciji , u vraćanju u prethodno stanje i rušenju, uvek možemo računati na pojavu štetnih i opasnih materija u građevini i materijalima, kao i u objektima.

Konkretno projektovanje i razrada tehnologije u izvođenju radova na vraćanju lokacije u prethodno stanje ili i u sanaciji opasnih materija vam omogućava postizanje pravne i zakonske sigurnosti i ekonomsko smanjenje rizika.

Ciljano učitavanje opasnih materija i opštih podataka, kao i izvlačenje ukupnog bilansa otpadnih materijala omogućava pravno i zakonski uspešno i ekonomski isplativo rušenje ili vraćanje lokacije u prethodno stanje, po svim normama.

Uz pomoć katastra opasnih materija vam naši inžinjeri mogu obezbediti kvalifikovano ostvarenje traženih aktivnosti, u vezi sanacije i vraćanja lokacije u prethodno stanje, i stručnog rušenja objekta.

Osim svega ovoga mi vam možemo ponuditi i stručna rešenja u vezi zaštite na radu, i rešavanje problema u vezi odstranjivanja opasnih materijala iz neposrednog okruženja, a sve to uz poštovanje važećih zakona, normi i odredbi.

PRO UMWELT vas savetuje i prati od početka do kraja vašeg projekta, i svih potrebnih aktivnosti:

  • očitavanje, uzorkovanje, analitika
  • kataster opasnih materija
  • planiranje rušenja, vraćanja u prethodno stanje, projektovanje mera sanacije
  • zaštita na radu i zaštita zdravlja
  • učestvovanje na tenderima i dobijanje projekata
  • stručni nadzor i izgradnji i svim radovima na terenu

U svim projektnim fazama, prati vas jedan partner u kontaktu sa nalogodavcem, sa institucijama sistema, kao i sa izvršiocima radova na terenu. Ovako za sve strane oblikovano izvođenje projekta, garantuje efikasnu i isplativu aktivnost, i uspešno dovođenje projektnog zadatka do kraja.