Entdecke deine Karrieremöglichkeiten bei uns. Jetzt bewerben! 🚀

Raznovrsnost je naša snaga !

Carmen Jaggi

ekološke nauke

Direktor, vođa projekta

 • istraživanje starih zagađenja, ocenjivanje
 • koncepti sanacije i projektovanje
 • katastar opasnih materija, sanacije, projektovanje i planiranje, rušenje
 • upravljanje otpadom
 • obrada i raspisivanje tendere i tenderske dokumentacije
 • izrada ponuda, kontakt sa kupcima


Hartwig Arends

dipl. geolog

vođa projekta, obrada, vođenje gradnje

 • očuvanje podzemnih voda i prečišćavanje istih
 • procena i ocenjivanje građevinskih zemljišta
 • istraživanje starih zagađenja i procena
 • koncepti sanacije i planiranje
 • katastar opasnih materija
 • kordinator DGUV 101- 004
 • stručno lice TRGS 519, 524


Rudolf Petersen

ipl. geolog

vođa projekta, obrada, vođenje gradnje

 • kontrola projekta
 • istraživanje starih zagađenja , procenjivanje
 • katastar opasnih materija, planiranje rušenja
 • Si Ge Ko građ. lokacije V RAB
 • tenderi VOB VOL VOF
 • zaštita na radu, zaštita zdravlja


Andreas Gillmeier

dipl.ing. građ. inžinjer

ekspert za opasne materije u stambenim i drugim prostorima, vođa izgradnje, obrada projekata

 • visokogradnja
 • biološko građevinsko projektovanje
 • vođenje gradnje u visokogradnji
 • energetski pasoši
 • kocepti sanacije opasnih materija u stambenim prostorima
 • merenje opasnih materija
 • merni tehničar u biološko-građevinskom sektoru
 • Si Ge Ko V RAB


Frank Tobold

informatičar

obrada projekata

 • tehničko saniranje sistema i održavanje
 • elektronska obrada podataka
 • digitalna obrada podataka
 • programiranje banki podataka
 • istraživanje


Heinz Teßmann

dipl. geolog

uzimanje uzoraka Geo Aqua

 • tehničke aktivnosti
 • bušenje zemljišta na više načina
 • instalisanje filterskih mernih mesta
 • uzimanje uzoraka podzemnih voda


Steffen Möller

tehničar

uzimanje uzoraka Geo Aqua

 • uzimanje uzoraka
 • bušenje i obrada zemljišta
 • instalacije, merna mesta
 • uzimanje uzoraka podzemnih voda