Entdecke deine Karrieremöglichkeiten bei uns. Jetzt bewerben! 🚀

Ono što možemo zamisliti, možemo i ostvariti !

(Albert Einstein)

Zajedno sa troje drugih kolega, gospođa Carmen Jaggi je vlasnik sledećih patenata:

Proces IN SITU čišćenja podzemnih voda

Broj patenta DE 10200800830 A1

Patent je u vezi prečišćavanje podzemnih zagađenih voda fenolom, alkilfenolom, policikličnim ugljo vodonicima, aromatima i mineralnim ugljovodonicima. Rešenje je dato kroz tretman ozonom, kiseonikom i mikroorganizmima uz upotrebu gasne infiltrcije, vađenja pa ponovnog čišćenja vode, gde zatim dolazi do hemijske oksidacije i stimulacije čišćenja uz pomoć bakterija.

Proces kombinovani IN SITU i ON SITE prečišćavanja

Broj patenta DE 102008008031 A1

U ovom postupku se kombinuju dva rešenja uz upotrebu vodonik peroksida i on site sistemu gde se koristi resenja koje se sastoji iz više faza i to- pripremnom fazom, bio reaktorom, sedimentacijom, oksidacionim reaktorom i filterima adsorpcije. Tamo gde imamo manje koncentracije štetnih materija koristi se in situ rešenje sa oksidacijom uz podršku ozona i mikrobiologije.